Avís legal

ABOTRANS, S.A., proveït amb NIF/CIF A80664089, adreça Puig de Sant Roc, 1 – 17180 Vilablareix (Girona) +34 972 40 50 95, no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d’Internet de www.biorcamp.com.

Amb els límits establerts per la llei, ABOTRANS, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen ABOTRANS, S.A. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, atès que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de www.biorcamp.com pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que ABOTRANS, S.A. no pugui controlar. Per tant, ABOTRANS, S.A. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva d’ABOTRANS, S.A. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés d’ABOTRANS, S.A.

Tanmateix, per accedir a alguns dels serveis que ABOTRANS, S.A. ofereix a través del lloc web, haureu de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes, us informem que, en omplir els presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’ABOTRANS, S.A. amb la finalitat de poder prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-vos de les millores del lloc Web. Així mateix, us informem de la possibilitat que teniu d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta, mitjançant correu electrònic a abotrans@burespro.com o a l’adreça Puig de Sant Roc, 1 – 17180 Vilablareix (Girona).